BYSTAD


 

LITE HISTORIK

På gården i Bystad bor jag (Sofia), Tomas,Engla, hunden Tummis och katten Rolf i ett utav husen. I det andra bor min mor och far Ann-lis och Rune. Vi driver gården tillsammans sen år 2005 då jag flyttade hem från smålands vackra mörka(?) skogar efter 10 års tid med jobb på två intressanta och lärorika arbetsplatser!

Sen urminnes tider...ja, i alla fall sen min farfarsfar Emil Eriksson med frugan Ida och sina 7 barn kom hit till Bystad år 1917 har det funnits både kor och grisar på denna gården. Emils son Ivar tog över gården och därefter tog Rune med fruga (min far och mor) över ägandet år 1977.

19 april 07 gick koepoken i graven. Den dagen lämnade de sista mjölkkorna mellomgården... Om ni visste så ödsligt det kan bli i en tom lagårdsbyggnad... Det var med vemod jag gläntade dörren på em och möttes av lite flugsurr bara...Inget mer tickande ljud från mjölkmaskinerna, ingen kosvans rätt i nyllet, inga fler blåmärken från nån klöv!..Men det var inte så tårfyllt som jag trodde det skulle bli.,för i andra änden var det fullt liv på våra kära grisar!! Och nu var stunden inne..!!! Nu var det dags, nu var det till att spotta sej i nävarna och sparka igång!!! Nu startade den nya epoken i Bystad: OM och NYBYGGNATION till den milda grad! Här skulle bli SVIN! :-)

 

 

 

Fakta om Bystad Mellomgården

 

Bild föreställande: pilar Total areal 140 ha

Bild föreställande: pilar 80 ha produktiv skogsmark

Bild föreställande: pilar 22 ha åker + 11.5 ha arrende

Bild föreställande: pilar 13 ha bete

Bild föreställande: pilar Säljer ca 3500 st smågrisar/år

Bild föreställande: pilar Försäljning av hästfoder i form av småbalpressat hö och höselage i fyrkantsbalar

 

Vi bedriver smågrisproduktion. Vi är med i Moholms suggring och tar emot 53 st. dräktiga suggor var 8:e vecka. Suggorna kommer till oss 3 veckor innan grisning. Under 2 veckor går de på djupströbädd i sinavdelningarna innan de flyttas in till bb-avdelningarna 1 vecka före grisning.

 

 Efter att suggan har grisat går hon tillsammans med sin kull i 5 veckor innan det är dags för avvänjning. Suggan hämtas då tillbaka hem till Moholm (navet)  för att betäckas och smågrisen flyttar vi ut till vår tillväxtavdelning. Samtidigt som suggorna hämtas hem från oss (satelliten) är det med en ny omgång dräktiga suggor på lastbilen som vi lastar av först i sinavdelningarna. Navet äger suggan och vi som är satellit hyr henne och äger sedan smågrisen hon föder fram.

 

  

Grisproduktion körs med ett system som heter: "allt in - allt ut"!!! Det innebär att när aktuell stallavdelning ska tömmas på grisar, så tömmer man HELA stallet! Eventuella smågrisar som inte kommit upp i rätt vikt när det är dags för försäljning flyttas till en annan avdelning med djupströbädd där de får växa till sej ytterligare någon vecka innan de kan hämtas för vidare uppfödning till en slaktsvinsbonde

Anledningen till detta, att man inte ska blanda olika åldersgrupper är för att minska risken för smittspridning mellan djuren och att hålla ett lågt smittryck i besättningen. Därför tvättar vi varje stall med högtryckstvätt mellan varje omgång, sommar som vinter. Tillväxtstallet tar ca 2 dagar att tvätta och bb-avdelningarna ca 3 dagar! Det är också mycket trevligare att arbeta om det är rent och snyggt!. Det är ju våran arbetsplats!!

Även när smågrisarna hämtas för att förmedlas får inte chauffören gå in i stallet pg.a smittrisk! Har han varit och hämtat grisar på en annan gård och varit inne i det stallet och de djuren har någon sjukdom t.ex hosta, nysningar eller magåkomma kan det bli sjukdomsutbrott hos oss! (vi har inga som helst bekymmer med detta för vår chaufför Ture är suverän och kunnig!) För att hindra smittspridning har vi en sluss, ett utlastningsrum mellan stallet och lastbilen. Vi har oxå en utlastningsplatta av betong som noga tvättas efter varje användning (området mellan vårt utlastningsrum och lastbilen!)

Det är oxå en del "regler" som måste följas om man ska gå in i ett svinstall!.Här krävs skyddskor och overaller!!! Sen kan man få gå runt och hälsa på de små liven! (om man inte varit hos andra svin samma dag eller nyss är hemkommern från en utlandsvistelse...) Dessa åtgärder är ju för att skydda vår besättning, våra djur. Hela suggringen ses som en enda stor enhet där ca 3300 suggor ingår, så skulle vår besättning på 53 st suggor drabbas av någon åkomma, kan det bli katastrofala följder om det når navet!!