FAKTA


 

Källhults Entreprenad har funnits sedan 1993. Firman har sex till femton anställda beroende på säsong.

Vi arbetar främst i kommunerna Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo och Borås. Våra kunder är en blandning av skogsbrukare, jordbrukare, privatpersoner och företag.

Vi är vad man kan kalla mångsysslare och arbetar bland annat med:


Bild föreställande: pilar Skogsentreprenad

 * Slutavverkning

 * Gallring

 * Markberedning

 * Plantering

 * Röjning

  
Bild föreställande: pilar Gräventreprenad

 * Infiltrationer                                                                                        

 * Husgrunder

 * Dräneringar

 * Vägbyggnation 

 * Kantskärningar

 * Dikning

 * Schaktarbeten

 * Mindre sprängningsarbeten

 

Bild föreställande: pilar Jordbruksentreprenad

  

 * Fastgödselspridning

 * Plöjning

 * Rundbalspressning

 * Fyrkantspressning

 * Stenröjning

  
Bild föreställande: pilar Torvbrytning

 * Stycketorv

 * Frästorv

 

Bild föreställande: pilar Verkstadsarbeten

 

 * Sevice och underhåll

 * Svetsarbeten

 * Konstruktion

 

 Bild föreställande: pilar Får- och grisuppfödning

  * vi har omkring 140 tackor och föder varje år upp omkring 3500

     st. smågrisar                  

 Bild föreställande: stock